Domů > Zdraví > Produkty SBS forza > Balanční náramky SBS Forza Energy

Balanční náramky SBS Forza Energy

Balanční náramky SBS Forza Energy v sobě spojují to nejlepší z východních nauk a moderní západní technologie. Jedná se o kombinaci všech dosud známých postupů celostní medicíny ke zlepšení kondice a lidského zdraví.

Tvar náramku a jeho složení vychází z přirozených principů fungování energií v lidském těle. Působením na energetické pole člověka a zároveň na krevní řečiště v oblasti zápěstní tepny, je maximalizován účinek 4 aktivních prvků obsažených v náramku SBS Forza Energy.

Unikátním prvkem je samotný materiál náramku, který je tvořen 100% silikonem s příměsí přírodního minerálu turmalínu. Díky tomu je samotný materiál náramku velmi silným zářičem prospěšných negativních iontů. Dále energetický náramek SBS Forza Energy obsahuje reflexní infračervený zářič, magnetoterapeutický neodymiový magnet, emitor blahodárných záporných iontů a mylar hologram SBS Forza Balance.

Působením negativních iontů se zlepšuje schopnost zvládat civilizační zátěž a zvyšuje se ochrana před elektrosmogem.

Co jsou to negativní ionty a jaký je jejich přínos pro nás?

Negativní ionty jsou přirozenou součástí vzduchu. Jde o „aktivovaný“ atom kyslíku, který se ve vyšších koncentracích vyskytuje v přírodě, u divoce tekoucí vody, v čistých lesích apod. V nečistém prostředí je těchto iontů malé množství, proto se zde daří alergiím, únavě, civilizačním a dalším nemocem.

Díky složení náramkům SBS Forza Energy, můžete mít vlastní kousek čisté přírody u sebe a zajistit tak ve svém okolí zvýšení hladiny negativních iontů. Působením těchto iontů se zlepšuje schopnost zvládat civilizační zátěž a zvyšuje se ochrana před elektrosmogem.

Náramky SBS Forza Energy

Náramek SBS Forza Energy obsahuje 4 měřitelné a zdokumentované prvky: reflexní infračervený zářič, magnetoterapeutický neodymiový magnet, emitor blahodárných záporných iontů, Mylar hologram SBS Forza Balance.

Reflexní infračervený zářič – hloubkově prohřívá místo dotyku. Využívá lidské teplo, které odráží zpět, pomáhá zlepšit mikrocirkulaci, aktivuje buněčné membrány a pomáhá tak zvyšovat účinek ostatních prvků náramku SBS Forza Energy.

Magnetoterapeutický neodymiový magnet - působením a polarizací iontů proudících v krvi, napomáhá tento náramek k rychlejšímu hojení a regeneraci, zlepšení oxidace a látkové výměny.

Záporné ionty (turmalin a germanium) – náramek je silným zářičem záporných iontů, které blahodárně působí na celý náš organismus. Záporné ionty jsou emitovány samotným náramkem a germaniovým kamenem v nerezové přezce. Germanium – je přirozeným emitorem negativních iontů, které uvolňuje při styku s lidským tělem. Má pozitivní vliv na náš organismus, bývá obsaženo ve vodě teplých léčivých pramenů.

Hologram SBS Forza Balance je osvědčená technologie využívající speciální hologramy, které pozitivně působí na přirozené energetické pole člověka a výrazně zlepšují rovnováhu, sílu a pružnost. Výsledným efektem je vyšší tělesná výkonnost při sportu i každodenním životě.

Aktivní prvky náramku SBS Forza Energy

Infračervené záření - Infračervené záření je přirozenou součástí slunečního záření. Umožňuje přenos tepelné energie na různé povrchy bez zahřátí okolního vzduchu. Má zcela nezastupitelný význam pro většinu známého života na Zemi.

Infračervené záření jako nosič tepelné energie svým působenímzvyšuje prokrvení kůže a tím, že vyvolává vzestup průtoku krve v oblasti vystavené jeho vlivu, se v daném místě zlepší přívod živin a krevních elementů, odvod metabolických zplodin, dochází ke zvýšení teploty hlouběji uložených tkání. Infračervené záření zvyšuje účinky působení záporných iontů a magnetoterapie. Terapeutické teplo také výrazně zlepšuje regeneraci organismu a imunitu.

Magnetoterapie - působí lokálně a celkově, aktivuje celou řadu obranných systémů a umožňuje samoléčení organismu. Spouští aktivaci imunitního systému a hormonálního systému. Na buněčné úrovni dochází ke zvýšení propustnosti buněčných membrán a zrychlení látkové výměny. V místě působení dochází k vasodilataci, tj. rozšíření krevních cév. Tím se zvýší prokrvení tkáně a ta je lépe zásobena kyslíkem a živinami. Zároveň se rychleji odplavují zplodiny látkové výměny.

Magnetoterapie působí protizánětlivě. Má silný analgetický efekt (tlumí bolest), a tím nachází uplatnění zejména u svalových a kloubních bolestí. Tento efekt je vykládán působením magnetického pole na nervová vlákna a přenos nervových vzruchů. Způsobuje urychlení hojivých procesů v kostech i měkkých tkáních. Stimuluje tvorbu červených krvinek, zlepšuje náladu, potencuje účinek antibiotik, zvyšuje imunitu a celkově zlepšuje regeneraci organismu.

Záporné ionty (tzv. Superkyslík) - záporné částice - ionty, obsažené v našem okolí mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Podporují celkovou látkovou výměnu, pozitivně působí při odbourávání napětí a stresu, přinášejí tělesnou a duševní svěžest a jsou významným zdrojem energie lidského těla. Nejnovější studie opakovaně potvrzují, že právě záporné ionty hrají zásadní roli ve funkci všech buněk našeho organismu. Nedostatek záporných iontů zpomaluje látkovou výměnu a vede k mnoha zdravotním potížím.

Dostatek záporných iontů v našem okolí, nás chrání před účinky dvou tichých, ale o to zákeřnějších zabijáků: elektrosmog a kladné ionty. Tyto neviditelné jedy jsou klasickým produktem civilizace a jejich dlouhodobé působení vede k velkým zdravotním komplikacím. Všude kde žijeme, pracujeme, spíme, tam se zpravidla nacházíme v místech, kde se hladina záporných iontů pohybuje takřka na nule. Oproti tomu ve volné přírodě, zejména u vodních toků jsou hladiny blahodárných záporných iontů mezi 1000-100 000 i-/cm3.

Díky působení náramku SBS FORZA ENERGY tak máme mnohem větší šanci odolávat těmto negativním vlivům. Na svém zápěstí si neseme kousek čisté přírody se všemi pozitivními důsledky pro náš kvalitnější život.

Hologram - V náramku SBS FORZA ENERGY je vsazen hologram FORZA BALANCE vyvinutý před třemi lety. Jeho nejnovější generace propůjčuje náramku stejné vlastnosti, jako mají náramky SBS FORZA BALANCE.

Vysoce účinný Mylar hologram při styku s elektromagnetickým polem člověka upravuje jeho frekvenci v souladu s Shummanovou rezonancí naší planety – tedy na žádoucí kmitočet Alfa frekvence. Tento jev se projeví takřka okamžitě. Ihned co si náramek nasadíte, zvýší se Vaše stabilita, ohebnost, síla a díky správnému rozložení energie dojde také k daleko efektivnějšímu využívání celého pohybového aparátu.

Blahodárných účinků hologramů SBS FORZA BALANCE využívají desetitisíce zákazníků, špičkových sportovců, podnikatelů, umělců a známých osobností po celém světě. Nyní se tato technologie vrací v kombinaci s dalšími třemi účinnými objevy v podobě náramku SBS FORZA ENERGY.