Domů > Zdraví > Ekodrogerie > Úklidové a čistící prostředky > Čistič na sklokeramické desky

Čistič na sklokeramické desky

ID produktu: 409001

Účinný čistič na sklokeramické desky a indukční sporáky. Prostředek čistí, leští, chrání a dodává lesk.

220
Dostupnost: 1 - 2 dny
tento produkt již neprodáváme
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Čistič na sklokeramické desky

Čistič na sklokeramické desky čistí, leští, chrání a dodává lesk. Na povrchu desky zanechává neviditelný ochranný film. Prostředek lze použít na sklokeramické desky a indukční sporáky.

Použití: Naneste prostředek na vychladlou sklokeramickou desku. Nechte chvíli působit, poté vlhkým hadříkem nebo houbičkou povrch vyčistěte. Nakonec přetřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Podle potřeby postup opakujte.

NEBEZPEČÍ:

  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H315 Dráždí kůži.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  • P501: Odstraňte obsah/obal ….
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 750 ml
Výrobce: Codina