Domů > Ekodrogerie > Přípravky na mytí nádobí > Koncentrovaný přípravek na nádobí

Koncentrovaný přípravek na nádobí

ID produktu: 403803

Účinný koncentrovaný přípravek na mytí nádobí odstraní i mastné, těžko odstranitelné připečeniny a nečistoty. Ekologický přípravek na nádobí je šetrný k pokožce, přírodě i nádobí.

180
Dostupnost: 1 - 2 dny
 ks
Přidat do oblíbených
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Koncentrovaný přípravek na nádobí

Koncentrovaný přípravek na umývání nádobí (La oca ultra)od Finclubu efektivně odstraňuje nečistoty z nádobí. Tento ekologický prostředek na nádobí je až 4x účinnější než běžné přípravky.

Eko přípravek na nádobí je šetrný k pokožce i nádobí. Vytváří bohatou pěnu, která umyje i obtížně čistitelné hrnce, pekáče i pánve.

Vzhledem ke koncentraci přípravku stačí použít 3-5 x menší množství oproti běžným prostředkům.

VAROVÁNÍ:

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501: Odstraňte obsah/obal
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 1 l
Výrobce: Codina