Domů > Ekodrogerie > Úklidové a čistící prostředky > Odmašťovač

Odmašťovač

ID produktu: 403912

Odmašťovač skvrn vyčistí spoustu typů povrchů v domácnosti. Odstraní mastné fleky i zašlé mastné skvrny.

225
Dostupnost: 1 - 2 dny
 ks
Přidat do oblíbených
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Odmašťovač

Ekologický odmašťovací přípravek je vynikající na odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů i podlahových krytin. Rozpouští všechny druhy tuků i zašlou mastnou špínu. Lze jej použít i na odstranění mastných skvrn z oděvů a bytových textilií, bělení záclon a čištění součástek strojů.

Použití: na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte odmašťovač přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění koberců a potahů. Přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!.

NEBEZPEČÍ:

  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H315 Dráždí kůži.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  • P501: Odstraňte obsah/obal ….
  • EUH2018: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci.
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 750 ml
Výrobce: Codina

Související produkty

Pumpička
40 Kč / ks