Domů > Ekodrogerie > Prací prostředky > Odstraňovač skvrn

Odstraňovač skvrn

ID produktu: 400601

Účinný odstraňovač skvrn na fleky od ovoce, kávy, jídla, potu i krve. Vhodný na všechny druhy textilií.

180
Dostupnost: 1 - 2 dny
 ks
Přidat do oblíbených
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Odstraňovač skvrn

Odstraňovač skvrn odstraňuje skvrny bez namáčení a drhnutí. Účinně likviduje skvrny od ovoce, kávy, jídla, tuku, rtěnky, potu i krve. Lze jej použít na košile, pracovní oděvy, spodní prádlo, ubrusy, potahy i koberce Aplikuje se snadno a je šetrný k látce.

Použití: Odstraňovač aplikujte přímo na skvrnu a nechte působit. Následně textilii vyperte v ruce nebo v pračce a dobře vymáchejte.

VAROVÁNÍ:

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501: Odstraňte obsah/obal ….
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 750 ml
Výrobce: Codina

Související produkty

Pumpička
40 Kč / ks