Domů > Ekodrogerie > Úklidové a čistící prostředky > Odstraňovač vodního kamene

Odstraňovač vodního kamene

ID produktu: 401602

Odstraňovač vodního kamene v koupelně i kuchyni. Okamžitě působí na nečistoty a usazeniny.

180
Dostupnost: 1 - 2 dny
 ks
Přidat do oblíbených
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Odstraňovač vodního kamene

Odstraňovač vodního kamene okamžitě působí na nečistoty a usazeniny. Čistí omyvatelné povrchy v koupelně i kuchyni. Neobsahuje abraziva (nepoškozuje a nepoškrábe povrch). Přípravek je určen k odstranění vodního kamene z umyvadel, van, vodovodních bakterií, toalet, dlaždic a dalších sanitárních zařízení.

Použití: na zašlé místo naneste neředěný přípravek, nechte působit maximálně 10 minut a povrch opláchněte. Pokud potřebujete vyčistit podlahu nebo dlaždice, nalijte cca 10 ml přípravku do zhruba 5 litrů vody. Na odstranění vodního kamene z pračky nalijte 10 ml koncentrátu do prázdného zásobníku na prášek a spusťte nejkratší prací program (30 °C vlna) bez prádla. Přípravek není vhodný na materiály, které jsou citlivé vůči kyselinám (např. mramor, smalt, hliník) ani na popraskané smaltované povrchy.

VAROVÁNÍ:

  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H315 Dráždí kůži.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
  • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  • P501: Odstraňte obsah/obal ….
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 750 ml
Výrobce: Codina

Související produkty

Pumpička
40 Kč / ks