Domů > Ekodrogerie > Osvěžovače vzduchu > Osvěžovač vzduchu na WC

Osvěžovač vzduchu na WC

ID produktu: 404503

Přípravek osvěžující vzduch na toaletě i v interiéru. Minimalizuje zápach na záchodě i zápach cigaretového kouře.

265
Dostupnost: 1 - 2 dny
 ks
Přidat do oblíbených
Potřebujete poradit? 606 682 916 objednavky@fitzona.cz

Popis produktu: Osvěžovač vzduchu na WC

Jemně parfémovaný přípravek osvěžující vzduch. Minimalizuje zápach na záchodech a příjemně je provoní. Přípravek rozkládá a neutralizuje pachy na WC i zápach kouře. Lze jej nastříkat i na textil či záclony.

Použití: stačí stříknout do horní části místnosti - vůně účinkuje intenzivně již krátce po použití.

VAROVÁNÍ:

  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501: Odstraňte obsah/obal ….
  • EUH208: Obsahuje Benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.
INFORMACE O PRODUKTU
Obsah balení: 750 ml
Výrobce: Codina

Související produkty

Pumpička
40 Kč / ks